Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych (Mniszków, ul. Powstańców Wielkopolskich 1)

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 30 kwietnia 2019 roku, na wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie, umowa nr 054/140045/07/010/19N o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, świadczenia ogólnostomatologiczne w miejscu udzielania świadczeń: Mniszków, ul. Powstańców Wielkopolskich 1, zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a Samodzielnym Publicznym Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie, została rozwiązana.

Świadczeniodawcy realizujący umowę na obszarze powiatu opoczyńskiego w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego:
  ul. Szkolna 37, Białaczów;
  ul. Mroczków Gościnny 44A;
  ul. Polna 1, Paradyż;
  ul. Szpitalna 1, Opoczno;
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarnowie, ul. Wolności 4;
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Rodzinna DOM-MED" Jelnia 1;
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ESCULAP" w Opocznie, ul. Skłodowskiej 18;
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Vita-Med" s.c. w Opocznie, ul. Partyzantów 1A;
 • Prywatny Gabinet Dentystyczny Lek.Dent. Izabela Biskup-Mazur w Sławnie, ul. Piłsudskiego 31;
 • Gabinet Stomatologiczny Bogumiła Mróz- Kowalczyk w Drzewicy, ul. Stanisława Staszica 5.

 Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej