Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z NZOZ „VITA-MED s.c. w Opocznie przy ul. Partyzantów 1A w zakresie endokrynologii

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31 marca 2019 roku, na wniosek NZOZ „VITA-MED s.c. w Opocznie, umowa nr 054/240170/02/010/19 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia w zakresie endokrynologii, zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „VITA-MED s.c, została rozwiązana.

Świadczeniodawcy realizujący umowę na obszarze działania Delegatury ŁOW NFZ w Piotrkowe Trybunalskim w zakresie endokrynologii:

  • NZOZ "ADA-MED" Sp. z o.o. w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 93/95
  • NZOZ "ESKULAP " w Bełchatowie, ul. Edwardów 3A,
  • Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123,
  • Samodzielny Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rakowska 15,
  • MEGAMED Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Polna 13/13A,
  • NSTYTUT ZDROWIA MEDICALL Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim ,ul. Wojska Polskiego 77,
  • Specjalistyczny Gabinet Lekarski Poradnia Endokrynologiczna Ewa Ammer, w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Smugowa 22/24/1,
  • NZOZ PROMED w Radomsku, ul .Miła 5,
  • Przychodnia Zdrowia w Radomsku ul. Armii Krajowej 34,
  • Szpital Powiatowy w Radomsku ul. Jagiellońska 36

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim