Skip to main content

Dla pacjenta

Umowa na państwowe ratownictwo medyczne w Łódzkiem podpisana

Umowa na świadczenia ratownictwa medycznego w Łódzkiem została dzisiaj podpisana przez dyrektora Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego Bogusława Tykę, który reprezentował współrealizatorów umowy i Artura Olsińskiego Dyrektora ŁOW NFZ.

 

Od 1 kwietnia w Łódzkiem będzie jeden rejon operacyjny, obsługiwany przez jedną scentralizowaną dyspozytornię medyczną i 105 zespołów ratownictwa medycznego tj. o 5 zespołów ratownictwa medycznego więcej niż do tej pory, 3 z nich będą stacjonowały w małych miejscowościach. Umowa o udzielanie świadczeń została zawarta z  WSRM i będzie realizowana wspólnie z  pozostałymi 11 publicznymi szpitalami z Łódzkiego. Mieszkańcy województwa, tak jak dotąd, aby wezwać ambulans będą dzwonili pod numer 999 lub 112.

 

Ten historyczny moment upaństwowienia ratownictwa medycznego uświetnili swoją obecnością przedstawiciele wojewody łódzkiego i marszałka województwa łódzkiego, członek zarządu powiatu tomaszowskiego i wszyscy współrealizatorzy umowy - dyrektorzy szpitali wojewódzkich i powiatowych.

 

Dyrektor Bogusław Tyka podkreślił, że konsorcjum w pełni realizuje zapisy i ideę ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Potwierdził gotowość wszystkich zespołów do przejęcia opieki nad mieszkańcami województwa od zespołów NZOZ Falck od północy 1 kwietnia 2019 r.

 

Wszyscy realizatorzy byli znakomicie przygotowani do konkursu, bardzo za to dziękuję - powiedział dyrektor Artur Olsiński. Dyrektor Magdalena Amrozik z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi pogratulowała zebranym, że udało im się przygotować i personel, i sprzęt, tak by móc złożyć ofertę w konkursie.

 

Byliśmy spokojni o to, że dostęp do leczenia od 1 kwietnia zostanie zapewniony, wiedzieliśmy kto jest w konsorcjum powiedział  Arkadiusz Makoski z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

  

22

 

33

 

44

 

11

 

Źródło: rzecznik prasowy