Skip to main content

Dla pacjenta

Wielka majówka - gdzie się leczyć

30 kwiecień 2019

Przed nami kilka wolnych, majowych dni, czas świętowania, rodzinnych wyjazdów i spotkań. 1 i 3 maja poradnie POZ są nieczynne. Przypominamy, w jaki sposób skorzystać z pomocy medycznej w razie pogorszenia stanu zdrowia lub gdy przebywamy poza domem.

W dni wolne od pracy w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia mamy prawo udać się po pomoc medyczną do dowolnego punktu, który udziela świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od miejsca  zamieszkania.

Nocna i świąteczna pomoc medyczna jest przedłużeniem pracy lekarza POZ – pomoc jest udzielana  w dni powszednie w godzinach od 18.00 do 8.00 rano oraz całodobowo w dni wolne od pracy.

 

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • telefonicznie,
  • w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

 

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

 

SPRAWDŹ, GDZIE JEST PUNKT NOCNEJ POMOCY

SKORZYSTAJ Z INTERAKTYWNEJ MAPY NOCNEJ POMOCY, WPISZ ADRES I ZNAJDŹ PUNKT NOCNEJ POMOCY 

 

Izby Przyjęć lub Szpitalne Oddziały Ratunkowe udzielają pomocy pacjentom wyłacznie w stanie zagrożenia życia. Ratują Życie najciężej chorych, ofiarom wypadków, pacjentom przywożonym przez zespoły ratownictwa medycznego.  Oddziały te nie zastępują lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej.

 

Zgłaszanie się do SOR z niegroźną dolegliwością może odebrać szansę pacjentom w stanie zagrożenia życia.

 

Stomatologiczna pomoc doraźna

W razie nagłego bólu zęba czy powikłań związanych z wcześniejszym leczeniem można skorzystać z pomocy stomatologa w jednej z poradni pracujących w ramach doraźnej opieki stomatologicznej. Poradnie pracują w soboty, niedziele i święta przez całą dobę.

  • Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 137/14, tel.  42 681 51 41
  • Centrum Stomatologii Duodent w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rwańska 5, tel. 604 727 554

Ratownictwo medyczne

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub w innych stanach nagłych, korzystamy z pomocy Zespołów Ratownictwa Medycznego, dzwoniąc pod numer 999 lub 112. Dyspozytor medyczny, na podstawie naszych informacji, zdecyduje o wysłaniu ambulansu P lub S albo poinformuje, gdzie otrzymamy pomoc adekwatną do stanu zdrowia.

 

 

 

Źródło: rzecznik prasowy