jajko

Wielkanoc to czas rodzinnych wyjazdów i spotkań. Od godziny 18 w piątek 19 kwietnia do godziny 8 we wtorek 23 kwietnia poradnie POZ są nieczynne. Przypominamy, w jaki sposób skorzystać z pomocy medycznej w razie pogorszenia stanu zdrowia lub gdy przebywamy poza domem.

Życzymy Państwu zdrowych Świąt!

 

 

 Jajka

 

W dni wolne od pracy w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia mamy prawo udać się po pomoc medyczną do dowolnego punktu, który udziela świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od miejsca  zamieszkania.

 

Nocna i świąteczna pomoc medyczna jest przedłużeniem pracy lekarza POZ – pomoc jest udzielana  w dni powszednie w godzinach od 18.00 do 8.00 rano oraz całodobowo w dni wolne od pracy.

 

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • telefonicznie,
  • w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

 

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

 

SPRAWDŹ, GDZIE JEST PUNKT NOCNEJ POMOCY

SKORZYSTAJ Z INTERAKTYWNEJ MAPY NOCNEJ POMOCY, WPISZ ADRES I ZNAJDŹ PUNKT NOCNEJ POMOCY 

 

Izby Przyjęć lub Szpitalne Oddziały Ratunkowe udzielają pomocy pacjentom wyłacznie w stanie zagrożenia życia. Ratują Życie najciężej chorych, ofiarom wypadków, pacjentom przywożonym przez zespoły ratownictwa medycznego.  Oddziały te nie zastępują lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej.

 

Zgłaszanie się do SOR z niegroźną dolegliwością może odebrać szansę pacjentom w stanie zagrożenia życia.

 

Stomatologiczna pomoc doraźna

W razie nagłego bólu zęba czy powikłań związanych z wcześniejszym leczeniem można skorzystać z pomocy stomatologa w jednej z poradni pracujących w ramach doraźnej opieki stomatologicznej. Poradnie pracują w soboty, niedziele i święta przez całą dobę.

  • Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 137/14, tel.  42 681 51 41
  • Centrum Stomatologii Duodent w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rwańska 5, tel. 604 727 554

 

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub w innych stanach nagłych, możemy skorzystać z pomocy Zespołów Ratownictwa Medycznego, dzwoniąc pod numer 999 lub 112.

 bazie

 

 

Źródło: rzecznik prasowy