Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy ze Szpitalem Wojewódzkim im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie dermatologii i wenerologii

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31 sierpnia 2018 roku, na wniosek Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Tryb., umowa nr 054/140039/03/080/18 - świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii, zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Tryb, ul. Rakowska 15, została rozwiązana.

Świadczeniodawcy realizujący umowę na terenie Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie dermatologii i wenerologii:

  • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarską – Violetta Wegienko, Piotrków Tryb., ul. 3 Maja 36/38
  • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarską – Joanna Stec, Piotrków Tryb., ul. 3 Maja 36/38
  • NZOZ VITA-MED s.c. w Piotrkowie Tryb., ul. Próchnika 17

 

  

Źródło artykułu: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Tryb.