Skip to main content

Dla pacjenta

W Łodzi ruszyło pierwsze Centrum Zdrowia Psychicznego

02 październik 2018

1 października 2018 r. w Łodzi, w ramach ogólnopolskiego pilotażu, rusza pierwsze Centrum Zdrowia Psychicznego. Realizatorem pilotażu jest Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który na podstawie umowy z NFZ, zapewni kompleksową opiekę psychiatryczną dorosłym mieszkańcom dzielnicy Łódź Widzew.


Do prowadzenia pilotażu wskazano 28 ośrodków w Polsce. Pilotaż, który testuje nową organizację i finansowanie opieki psychiatrycznej, potrwa 3 lata i obejmie 3,1 miliona dorosłych Polaków.
Centrum Zdrowia Psychicznego zapewni pacjentom i ich rodzinom opiekę w poradniach zdrowia psychicznego, oddziałach dziennych i stacjonarnych, pomoc doraźną, a przede wszystkim leczenie środowiskowe, czyli opiekę w domu pacjenta. Nowością jest punkt zgłoszeniowo- koordynacyjny czynny w dni robocze od 8 do 18. Pacjent, który się do niego zgłosi bez skierowania, otrzyma plan leczenia, fachową pomoc i wsparcie. Pacjenci, w stanie pilnym, w ciągu 72 godzin rozpoczną terapię.

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi będzie opiekował się mieszkańcami Widzewa, niemniej jednak pomoc otrzyma tu każdy, kto kontynuuje leczenie lub zgłosi się do punktu konsultacyjnego. Szpital będzie współpracował, na zasadzie podwykonawstwa, z Multimedem, poradnią do tej pory udzielającą świadczeń w zakresie leczenia psychiatrycznego dorosłych i leczenia środowiskowego na Widzewie.

Kontrakt Centrum na realizację świadczeń, w ramach umowy z Łódzkim Oddziałem NFZ, na okres od X do końca XII 2018 r., wynosi 2,1 mln złotych. Wynagrodzenie Centrum jest ryczałtowe, Fundusz płaci za gotowość i opiekę dla konkretnej populacji: 114 tysięcy mieszkańców Widzewa. Świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, nieobjęte działalnością Centrum, a także udzielane pacjentom spoza obszaru Centrum, są finansowane odrębnie - na dotychczasowych zasadach.

Wdrożenie nowego modelu opieki psychiatrycznej było postulatem lekarzy, pacjentów i ich bliskich zawartym m.in. w Deklaracji Warszawskiej z 2017 r.: żądamy uruchamiania lokalnych Centrów Zdrowia Psychicznego, z nowoczesnymi standardami organizacyjnymi, z obowiązkiem udzielania pomocy mieszkańcom określonego rejonu, z adekwatnym finansowaniem powiązanym z liczbą mieszkańców, z koordynacją leczenia z innymi formami  wsparcia i uczestnictwa społecznego.

Centrum odpowiada za to by, jego podopieczni otrzymali opiekę adekwatną do swojego stanu zdrowia, skoordynowaną i kompleksową. Terapia ma być tak zorganizowana, by, jeśli to możliwe, uniknąć pobytu w szpitalu i leczyć pacjenta w jego środowisku, aby jak najszybciej mógł odzyskać zdrowie, pozycję społeczną i oczekiwaną jakość życia.

W Łodzi wkrótce rozpocznie działalność drugie Centrum Zdrowia Psychicznego, w Szpitalu im. dr. J. Babińskiego. Szpital, wspólnie z kilkoma podwykonawcami, zapewni opiekę dorosłym mieszkańcom Bałut.

Punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-18

Centralny Szpital Kliniczny UM, Budynek B1, Czechosłowacka 8/10 Łódź

Czytaj i oglądaj:

Rynek Zdrowia

TV Toya

TVP Łódź

Radio Łódź

Tu Łódź

Źródło: rzecznik prasowy