Skip to main content

Dla pacjenta

Rehabilitacja Medyczna w Przychodni Sojczyńskiego

25 lipiec 2018

Przychodnia Rehabilitacyjna Sojczyńskiego Sp. z o.o. mieszcząca się w Łodzi przy ulicy Sojczyńskiego 3/5 serdecznie zaprasza do udziału w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do: 

  • osób mieszkających lub pracujących na obszarze województwa  łódzkiego 
  • osób  w wieku aktywności zawodowej  50+ kwalifikujących się do objęcia programem rehabilitacji
  • osób z diagnozą: choroba układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, których stan zdrowia umożliwia podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym
  • osób najbardziej narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskich powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczenia rehabilitacyjnego

O ostatecznej kwalifikacji do projektu zadecyduje lekarz rehabilitant podczas I porady realizujący świadczenia w ramach Programu.

Projekt dla każdego pacjenta obejmuje:

  • 3 konsultacje lekarskie
  • 15 dni zabiegów fizjoterapeutycznych
  • 5 warsztatów psychoedukacyjnych (dietetyk, psycholog, fizjoterapeuta)

    UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY. Więcej informacji na stronie placówki

Źródło: rzecznik prasowy