Skip to main content

Dla pacjenta

Rozstrzygnięcie postępowań i zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne od 1. 7.2018 r.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu postępowań i zawarciu od dnia 1 czerwca 2018 r. umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - zaopatrzenie w wyroby medyczne w następującym zakresie:
•    zaopatrzenie w środki pomocnicze, z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej:


ORTOWIT Piotr Witczak ul. Rzgowska 4/3U, 93-002 Łódź
Apteka Niezapominajka Dla Całej Rodziny ul. Wojska Polskiego 39, 97-400 Bełchatów

•    zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej:


HI Piotr Pawlak ul. Piłsudskiego 157, 92-332 Łódź

Wykaz świadczeniodawców realizujących umowę w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na terenie województwa łódzkiego w ww. rodzaju można uzyskać za pomocą wyszukiwarki znajdującej się na stronie internetowej ŁOW NFZ www.nfz-lodz.pl

Źródło: Dział POZ oraz ZAO