Skip to main content

Dla pacjenta

Zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne od 1 maja 2018 r.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu postępowań i zawarciu od dnia 1 maja 2018 r. umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - zaopatrzenie w wyroby medyczne w następującym zakresie:

 1. zaopatrzenie w środki pomocnicze, z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej:
  - P.H.U „Katarzynka” ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 71, 90-329 Łódź
  - P.H.U „Katarzynka” ul. Listopadowa 10, 95-039 Ozorków
 2. zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne:
  - P.H.U „Katarzynka” ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 71, 90-329 Łódź
  - P.H.U „Katarzynka” ul. Listopadowa 10, 95-039 Ozorków
  - ORTOWIT Piotr Witczak ul. Rzgowska 4/3U, 93-002 Łódź

Wykaz świadczeniodawców realizujących umowę w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na terenie województwa łódzkiego w ww. rodzaju można uzyskać za pomocą wyszukiwarki znajdującej się na stronie internetowej ŁOW NFZ www.nfz-lodz.pl w zakładce: Dla Pacjenta >> Gdzie się leczyć? >> zaopatrzenie w wyroby medyczne.


Źródło: Dział POZ oraz ZAO