Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne z Pharma House Poland Sp. z o.o.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 15 marca 2018 roku rozwiązane zostały umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w zakresie:

  1. zaopatrzenie w środki pomocnicze, z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej:
    - Pharma House Poland Sp. z o. o. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 71, 90-329 Łódź
    - Pharma House Poland Sp. z o. o ul. Listopadowa 10, 95-039 Ozorków
  2. zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne:
    - Pharma House Poland Sp. z o. o ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 71, 90-329 Łódź
    - Pharma House Poland Sp. z o. o ul. Listopadowa 10, 95-039 Ozorków

Wykaz świadczeniodawców realizujących umowę w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na terenie województwa łódzkiego w ww. rodzaju można uzyskać za pomocą wyszukiwarki znajdującej się na stronie internetowej ŁOW NFZ www.nfz-lodz.pl   w zakładce: Dla Pacjenta >> Gdzie się leczyć? >> zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Źródło: Dział POZ oraz ZAO