Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z gabinetem POZ – NZOZ Specjalistyczna Poradnia Medycyny Rodzinnej Elżbieta Szymońska - Dałek

27 kwiecień 2017

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 30 kwietnia 2017 r. za porozumieniem stron zostanie rozwiązana umowa o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z NZOZ Specjalistyczną Poradnią Medycyny Rodzinnej w Łodzi, przy ul. Murarskiej 4.

Lista placówek, które realizują umowy w zakresie POZ jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: https://zip.nfz.gov.pl/