Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z Centrum Medycznym Dobry Doktor Sp. z o.o. w zakresach neurochirurgia, neurochirurgia dla dzieci, neurologia dziecięca

09 marzec 2017

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 9 kwietnia 2017 roku, umowa nr 051/210549/02/010/17 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresach neurochirurgia, neurochirurgia dla dzieci, neurologia dziecięca, zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a Centrum Medycznym Dobry Doktor Sp. z o.o. w Łodzi, została rozwiązana.

Świadczeniodawcy realizujący umowę na terenie Delegatury Łódź w zakresie neurochirurgia, to:

  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu,
  • SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów,
  • Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi,
  • SPZOZ USK nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, PULSMED Spółka z o.o. w Łodzi,

w zakresach neurologia dziecięca to:

  • Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi,
  • Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi,
  • Miejskie Centrum Medyczne "POLESIE" w Łodzi,
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
  • Pabianickie Centrum Medyczne Spółka z o.o.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej