Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z NZOZ DRAG-DENT w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31 marca 2017 roku, umowa nr 051/210098/07/010/07 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a NZOZ DRAG-DENT w Łodzi,  została rozwiązana.

Wykaz gabinetów stomatologicznych, które na terenie Łodzi realizują umowę w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne  znajduje się  na stronie internetowej ŁOW NFZ  w zakładce: Dla pacjenta -  Gdzie się leczyć

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej