Skip to main content

Dla pacjenta

Programy profilaktyki zdrowotnej realizowanie przez Urząd Marszałkowski w Łodzi

Szanowni Państwo, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż tym roku Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego organizuje programy polityki zdrowotnej finansowane przez Samorząd Województwa Łódzkiego:

Zapraszamy dzieci w wieku 11-13 lat oraz 14-17 lat z terenu województwa łódzkiego do udziału w „Programie zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży”.

W ramach Programu dzieci mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji z psychologiem lub lekarzem psychiatrą (I etap).
Istnieje również możliwość udziału w bezpłatnych warsztatach (II etap). Dzięki warsztatom dziecko pozna lepiej samego siebie, rozwinie różne umiejętności - nauczy się jak radzić sobie ze stresem, lękiem, złością, jak okazywać emocje, jak konstruktywnie komunikować się i współdziałać z innymi.
Po przeprowadzeniu zajęć warsztatowych zostanie przeprowadzone ponowne badanie dzieci, które w nich uczestniczyły.

Zapraszamy osoby w wieku 55 - 80 lat z terenu województwa łódzkiego, które palą, od co najmniej 30 lat przynajmniej jedną paczkę papierosów dziennie (z wskaźnikiem minimum 30 tzw. paczkolat) lub palili w przeszłości i rzucili palenie najpóźniej 15 lat temu, bez wcześniejszych objawów  choroby nowotworowej do udziału w bezpłatnych badaniach w ramach „Programu wczesnego wykrywania nowotworów płuc”.

W ramach Programu pacjenci mogą skorzystać z dwóch konsultacji lekarskich (pulmonologicznej i torakochirurgicznej) oraz wykonać niskodawkowe badanie tomografem komputerowym (LDCT) klatki piersiowej (wraz z opisem).

Skierowanie nie jest wymagane!

Zapraszamy dorosłe osoby z terenu województwa łódzkiego, ze schorzeniami układu kostno– stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, które posiadają skierowanie do poradni rehabilitacyjnej, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do udziału w bezpłatnych badaniach w ramach „Programu zwiększenia dostępności świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców województwa łódzkiego”.

W ramach Programu pacjenci mogą skorzystać z porady rehabilitacyjnej podczas, której lekarz przeprowadzi wywiad z pacjentem oraz badanie przedmiotowe. Na podstawie uzyskanych informacji zlecano pacjentowi maksymalnie 5 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie przez okres 2 tygodni (10 dni), z zakresu m. in.: kinezyterapii indywidualnej, zabiegów fizykoterapeutycznych z zakresu ciepłolecznictwa, krioterapii, hydroterapii, leczenia polem elektromagnetycznym, ultradźwiękami, laseroterapii, masażu klasycznego i wibracyjnego, a także inne - rekomendowane zgodnie z osiągnięciami najnowszej wiedzy i praktyki rehabilitacyjnej.

 

Więcej informacji o przedmiotowych Programach na stronie: http://www.profilaktyka.lodzkie.pl/programy-wojewodzkie/programy-2016

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Źródło: Rzecznik Prasowy