Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy POZ - NZOZ ELI-TA w Pabianicach

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31 maja 2016 r. została rozwiązana umowa o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przez Świadczeniodawcę: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ELI-TA w Pabianicach przy ul. Marii Konopnickiej 19, 95-200 Pabianice.

Lista placówek realizujących umowy w przedmiotowym rodzaju świadczeń znajduje się na stronie ZIP (https://zip.nfz.gov.pl)

Źródło Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej ŁOW NFZ 42 275 41 67;