Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z Poradnią dla dzieci i dorosłych TOLEK w Łodzi

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 20 maja 2016 r. została rozwiązana umowa o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ze Świadczeniodawcą: Poradnia dla dzieci i dorosłych TOLEK w Łodzi przy ul. Wrocławskiej 20, 91-310 Łódź.
Lista placówek realizujących umowy w przedmiotowym rodzaju świadczeń znajduje się na stronie Zintegrowanego Informatora Pacjenta.


Źródło Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej ŁOW NFZ