Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązane umowy POZ w Opocznie i Czerniewicach

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zawiadamia mieszkańców Opoczna i Czerniewic, że zostały rozwiązane umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ze świadczeniodawcami:

  1. Od dnia 22 grudnia 2015 r. z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centrum w Opocznie ul. Partyzantów 16a w zakresie świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
  2. Od dnia 1 stycznia 2016 r. z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Czerniewicach ul. Mazowiecka 34 w zakresie świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki szkolnej.

Lista placówek POZ znajduje się na stronie ZIP

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim