Skip to main content

Dla pacjenta

Zasady zapisywania pacjentów na wizyty lekarskie

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi wyznaczania konkretnego dnia jako dnia zapisów na wizyty lekarskie informujemy, że ustalanie przez świadczeniodawcę konkretnego dnia lub wyznaczenie godzin zapisów do lekarza, jest niezgodne z prawem.

Rejestracja pacjentów polegająca na wyznaczaniu wizyt w określonym dniu tygodnia/miesiąca na kolejny okres wskazany przez świadczeniodawcę (kwartał, półrocze itp.) poprzez jedynie osobiste zgłoszenie się pacjenta do rejestracji stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa, ograniczenie dostępności, jak i przekazywanie do NFZ mylnych danych w sprawozdawczości o czasie oczekiwania na dane świadczenia zdrowotne.

Przypominamy pacjentom:

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, świadczeniodawca zapewnia rejestrację świadczeniobiorców na podstawie zgłoszenia osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej powinny być udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach przez placówkę medyczną.

W sytuacji braku możliwości udzielenia świadczenia w dniu zgłoszenia się pacjenta do placówki medycznej, pacjent umieszczany jest – na podstawie oceny stanu zdrowia – na liście oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej z uwzględnieniem sytuacji zdrowotnej pacjenta jako „przypadek pilny” albo jako „przypadek stabilny”. Należy podkreślić, że prowadzone przez świadczeniodawców listy oczekujących dotyczą wyłącznie pacjentów pierwszorazowych. Pacjentom objętym już leczeniem w danym zakresie wyznacza się termin wynikający ze wskazań medycznych określonych przez lekarza prowadzącego leczenie.

Złóż skargę

Ponadto informujemy, że pacjenci, których prawo do rejestracji dowolnie wybranego dnia w godzinach pracy zostało naruszone mogą złożyć skargę do NFZ pisemnie lub e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Państwa skargi pozwolą nam wyjaśnić ze świadczeniodawcami i skutecznie wyeliminować niezgodne z prawem praktyki placówek medycznych.


Podstawa prawna:

  • Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  (Dz.U. Nr 81, poz.484);

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2015.581 art.20);

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 200, poz. 1661).

Źródło: Dział Spraw Świadczeniobiorców