Skip to main content

Dla pacjenta

Zaproszenie na bezpłatne badania profilaktyczne w gabinecie POZ

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina Państwu o bezpłatnych programach profilaktycznych realizowanych przez lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i zaprasza do korzystania z nich.

ZAPROSZENIE NA BADANIA PROFILAKTYCZNE
WYKONYWANE W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

ADRESACI - Osoby zadeklarowane do lekarza POZ, w wieku 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, w szczególności obciążone czynnikami ryzyka, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały z tych świadczeń.

Przy ocenie wieku należy brać pod uwagę jedynie rok urodzenia.

WYKONUJĄCY – lekarz POZ, z możliwością udziału pielęgniarki.

CO OBEJMUJE ŚWIADCZENIE?:

 • wywiad w kierunku obciążenia chorobami układu krążenia i wypełnienie ankiety, badania biochemiczne krwi (badanie poziomu cholesterolu całkowitego, LDL i HDL, triglicerydów oraz poziomu glukozy), pomiar ciśnienia tętniczego krwi, określenie współczynnika masy ciała BMI, badanie lekarskie i ocenę czynników ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia, kwalifikację do odpowiedniej grupy ryzyka oraz edukację zdrowotną.

 • w przypadku rozpoznania choroby układu krążenia - w zależności od wskazań medycznych, wydanie zaleceń oraz skierowanie na dalszą diagnostykę lub leczenie.

Świadczenia dostępne są w dniach i godzinach pracy POZ.

Terminy realizacji świadczeń ustalane są indywidualnie.

Czynniki ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia według Światowej Organizacji Zdrowia, do najistotniejszych:

 • nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg),

 • zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu),

 • palenie tytoniu,

 • niska aktywność ruchowa,

 • nadwaga i otyłość,

 • upośledzona tolerancja glukozy,

 • wzrost stężenia fibrynogenu,

 • wzrost stężenia kwasu moczowego,

 • nadmierny stres,

 • nieracjonalne odżywianie,

 • wiek,

 • płeć męska,

 • obciążenia genetyczne.

Podejmując działania wpływające na czynniki ryzyka można uzyskać obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia.

ZAPROSZENIE NA BADANIA PROFILAKTYCZNE
WYKONYWANE W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

PROFILAKTYKA GRUŹLICY.

ADRESACI - Osoby dorosłe, zadeklarowane do pielęgniarki POZ, nie posiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym, w szczególności:

 • osoby, które miały bezpośredni kontakt z chorymi na gruźlicę

 • osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, uzależniony od substancji psychoaktywnych.

Przy ocenie wieku należy brać pod uwagę jedynie rok urodzenia.

WYKONUJĄCY – pielęgniarka POZ

CO OBEJMUJE ŚWIADCZENIE?:

 • wywiad w kierunku gruźlicy, wypełnienie ankiety oraz edukację zdrowotną.
 • w przypadku osób z grupy największego zachorowania – przekazanie przez pielęgniarkę pisemnej informacji lekarzowi POZ wybranemu przez pacjenta o wynikach ankiety oraz poinformowanie pacjenta o konieczności zgłoszenia się do lekarza POZ celem dalszej oceny stanu zdrowia.

Świadczenia dostępne są w dniach i godzinach pracy POZ.

Terminy realizacji świadczeń ustalane są indywidualnie. Świadczenia udzielane są także w warunkach domowych.

ZAPROSZENIE NA BADANIA PROFILAKTYCZNE
WYKONYWANE W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego.

ADRESACI – zadeklarowane do położnej POZ, kobiety w wieku od 25 do 59 lat, które w ostatnich 36 miesiącach nie miały wykonywanego badania w Programie, albo w przypadku kobiet obciążonych czynnikami ryzyka (zakażone wirusem HIV, przyjmujące leki immunosupresyjne tj. hamujące lub zapobiegające aktywności układu odpornościowego, zakażone HPV-typem wysokiego ryzyka), które w ostatnich 12 miesiącach nie miały wykonywanego badania w Programie.
Przy ocenie wieku należy brać pod uwagę jedynie rok urodzenia.

W przypadku pacjentek leczonych z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne), ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

WYKONUJĄCY – położna POZ

CO OBEJMUJE ŚWIADCZENIE?:

 • wywiad i wypełnienie ankiety w Programie,

 • pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego, wykonanie rozmazu i wysłanie preparatu do badania,

 • edukacja w zakresie zapobiegania nowotworom szyjki macicy,

 • po wykonaniu badania przez pracownię diagnostyczną, wydanie wyniku pacjentce wraz z przekazaniem zaleceń do dalszego postępowania,

 • w sytuacji konieczności weryfikacji wstępnego rozpoznania, skierowanie pacjentki do odpowiedniej placówki realizującej świadczenia w ramach Etapu Pogłębionej Diagnostyki Programu.

Świadczenia dostępne są w dniach i godzinach pracy POZ.

Terminy realizacji świadczeń ustalane są indywidualnie.


ZAPROSZENIE NA
BADANIA PROFILAKTYCZNE
WYKONYWANE W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc - POChP) – etap podstawowy.

ADRESACI - Osoby powyżej 18 roku życia, palące papierosy, w tym – w zakresie diagnostyki POChP – w szczególności kobiety i mężczyźni pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, POChP lub przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy płuc.

WYKONUJĄCY – lekarz POZ, z możliwością udziału  pielęgniarki.

CO OBEJMUJE ŚWIADCZENIE?:

 • w ramach poradnictwa antytytoniowego:

 • wywiad w kierunku oceny poziomu uzależnienia od tytoniu, pomiar masy ciała, wzrostu, ciśnienia tętniczego krwi, badanie lekarskie, edukacja dotycząca skutków zdrowotnych palenia tytoniu (w tym, ryzyka zachorowania na POChP, chorób nowotworowych, chorób układu krążenia),

 • porada antytytoniowa z zaplanowaniem terapii odwykowej dla osób, które wykażą gotowość rzucenia palenia w ciągu najbliższych 30 dni,

 • prowadzenie terapii odwykowej, zgodnie z ustalonym z pacjentem, schematem postępowania.

 • w ramach diagnostyki i profilaktyki POChP:

 • poradnictwo antynikotynowe, zgodnie z zakresem opisanym w punkcie 1, oraz

 • badanie spirometryczne u osób pomiędzy 40 a 65 rokiem życia (przy ocenie wieku należy brać pod uwagę jedynie rok urodzenia).

W przypadku niepowodzenia 30-dniowej terapii antynikotynowej przeprowadzonej w ramach etapu podstawowego, osoby ze średnim i wysokim stopniem motywacji do rzucenia palenia oraz kobiety palące w ciąży, mogą być kierowane do etapu specjalistycznego Programu, a w przypadku wykrycia badaniem spirometrycznym nieprawidłowości, do dalszej diagnostyki i leczenia.

Świadczenia dostępne są w dniach i godzinach pracy POZ.


Terminy realizacji świadczeń ustalane są indywidualnie.

Źródło: Rzecznik Prasowy