Skip to main content

Dla pacjenta

Gdzie się leczyć w Święta?

Dyżury POZ – wieczorem, w nocy i w święta

 
Po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego (całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy) pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

! Nocna i świątecznej opieka lekarska i pielęgniarska jest bezpłatna i udzielana bez skierowania

Opiekę nad pacjentami, od poniedziałku do piątku w godzinach  od 18 do 8, a w soboty, niedziele i święta przez całą dobę, sprawują  przychodnie we wszystkich powiatach naszego województwa i we wszystkich dzielnicach Łodzi. Dyżurują w nich lekarze i pielęgniarki, także lekarze pediatrzy, którzy w razie potrzeby udzielą pomocy nie tylko w ambulatorium, ale także w domu chorego. Sprawdź, gdzie w swojej dzielnicy otrzymasz pomoc.

! Przypominamy, że w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, każdy pacjent, bez względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z pomocy tam, gdzie będzie miał najbliżej.

Z wizyty domowej można skorzystać tylko w poradni w tej dzielnicy lub powiecie, w którym aktualnie przebywa pacjent).

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych, 
 • telefonicznie, 
 • w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta
  Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:
  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w święta uzasadniają między innymi:

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością); 
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku; 
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych; 
 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych; 
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku; 
 • zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu; 
 • nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.; 
 • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać: 

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem;
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym;
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia;
 • skierowania do specjalisty.

Ważne! Jeśli spędzamy święta poza domem także mamy prawo do podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia – można skorzystać wówczas z pomocy lekarza w najbliższej poradni POZ lub poradni nocnej i świątecznej opieki lekarskiej.

Stomatologiczna pomoc doraźna

W razie nagłego bólu zęba czy powikłań związanych z wcześniejszym leczeniem można skorzystać z pomocy stomatologa w jednej z poradni pracujących w ramach doraźnej opieki stomatologicznej.

Poradnie pracują w dni powszednie od 19 do 7 rano, a w soboty, niedziele i święta przez całą dobę.  

 

 • Mirmed Poradnia Stomatologiczna

ul.Mireckiego 90,Tomaszów Mazowiecki
Tel.: 447 246 827

 • Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

ul.Sienkiewicza 137/141, Łódź-Śródmieście
Tel.: 426 363 700

 

Izba przyjęć

W przypadku subiektywnego poczucia zagrożenia życia lub w sytuacjach nagłych pacjent ma prawo skorzystać z pomocy doraźnej w szpitalnej izbie przyjęć bez skierowania. W razie konieczności pacjent jest w izbie zabezpieczany medycznie i transportowany do innej, specjalistycznej placówki. Izba przyjęć nie jest miejscem, w którym udzielane są porady planowe. Świadczenia planowe pacjent może otrzymać w ciągu dnia, w trybie ambulatoryjnym, u swojego lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty. W izbie przyjęć udzielane są świadczenia wyłącznie w trybie nagłym.

Szpitalny oddział ratunkowy (SOR)

W szpitalnym oddziale ratunkowym udzielana jest pomoc chorym znajdującym się w stanie zagrożenia zdrowia i życia, np. z powodu wypadku, urazu, czy też zatrucia. Do szpitalnego oddziału ratunkowego pacjent może zgłosić się bez skierowania. Nie obowiązuje rejonizacja. Pomoc udzielana jest niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta i miejsca zdarzenia.
Ze świadczeń szpitalnego oddziału ratunkowego nie należy korzystać w celu uzyskania: 

 • recepty na stosowane przewlekle leki,  
 • konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, poza niezbędnymi w danym momencie,  
 • zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych z aktualnym zachorowaniem.

Szpitalny oddział ratunkowy jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym, ale nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej.

 

Dyżury aptek - znajdą Państwo w załączniku

 

Źródło: rzecznik prasowy