Skip to main content

Dla pacjenta

Program szczepień ochronnych przeciw grypie

Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie dla osób od 65 roku życia – 2013 r.

Władze Miasta Łodzi zapraszają mieszkańców miasta w wieku od 65 roku życia na szczepienia ochronne przeciw grypie.

Szczepienia przeciw grypie w ramach Programu przeznaczone są wyłącznie dla mieszkańców Łodzi od 65 roku życia.
Na szczepienia należy zgłaszać się z dowodem tożsamości (osobistym, legitymacją rencisty, emeryta). Szczepieniu można się poddać w wyznaczonych przychodniach bez względu na  zamieszkanie lub  zadeklarowanie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej .

Szczepienia prowadzone będą w okresie wrzesień – grudzień 2013 r. (do wyczerpania szczepionek) w wyznaczonych przychodniach na terenie Łodzi:

1. ZOZ Łódź – Bałuty (rozpoczęcie 16 września 2013 r.) - od poniedziałku do piątku w godz. 11.00  -  17.00
 Przychodnia Zdrowia nr 1, ul. Bydgoska 17, tel. 0 42 653 90 79
 Przychodnia Zdrowia nr 3, ul. Traktorowa 61, tel. 0 42 655 78 32
 Przychodnia Zdrowia nr 10,ul.Murarska 4, tel. 0 42 655 36 00
 Przychodnia Zdrowia Nr 2 ul. Wielkopolska 55  tel. 0 42 651 69 22
 Przychodnia Zdrowia Nr 5 ul. Snycerska 1/3 tel. 0 42 654 40 36
 Przychodnia Zdrowia Nr 6 ul. Sierakowskiego 67a tel. 0 42 653 90 63
 Przychodnia Zdrowia Nr 7 ul. Marynarska 39 tel. 0 42 657 35 63
 Przychodnia Zdrowia nr 8, ul. Zuli Pacanowskiej 3 tel. 0 42 657 41 96
 Przychodnia Zdrowia nr 9, ul. Libelta 16 tel. 0 42 656 77 28
 Przychodnia Zdrowia Nr 11 ul. Motylowa 4 tel. 0 42 659 15 97
 Przychodnia Zdrowia Nr 12 ul. Nastrojowa 10 tel. 0 42 658 15 01

2. ZOZ Łódź – Polesie (rozpoczęcie 16 września 2013 r.) - od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00 
 Przychodnia nr 31, ul. Skłodowskiej – Curie 15/17, tel. 0 42 637 68 81
 Przychodnia nr 32, ul. Cmentarna 10a, tel. 0 42 633 82 98
 Przychodnia nr 33, ul. Kasprzaka 27, tel. 0 42 651 41 58
 Przychodnia nr 34, ul. Garnizonowa 38, tel. 0 42 634 75 46
 Filia Przychodni nr 34 przy ul. Srebrzyńskiej 75 tel. 0 42 633 05 87
 Przychodnia nr 35, ul. Wileńska 25, tel. 0 42 686 09 51
 Przychodnia nr 36, ul. Olimpijska 7a, tel. 0 42 686 70 01
 Przychodnia nr 37, ul. Kusocińskiego 140a, tel. 0 42 686 51 07
 Przychodnia nr 39, ul. Maratońska 71, tel. 0 42 687 36 41

3. Miejska Przychodnia „Batory” w Łodzi (rozpoczęcie 16 września 2013 r.) – od poniedziałku do piątku - w godz. 10.00 – 17.00.
       Gabinet zabiegowy w przychodni:
 ul. Elsnera 19, pok. nr 19, tel. 671 10 80 wew. 106,
 ul. Gorkiego 2a, pok. 18, tel. 673 35 58, 673 35 66 wew. 45


4. Miejska Przychodnia „Chojny” w Łodzi, ul. Rzgowska 170, (rozpoczęcie 9 września 2013 r.) - tel. 0 42 646 15 23, pok. 109 – Gabinet zabiegowy, pok. 115 Punkt szczepień od poniedziałku do piątku  w godz. 13.00 – 15.00 (na szczepienia należy  wcześniej zapisać się w rejestracji Poradni Ogólnej lub telefonicznie).

5. Miejska Przychodnia „Dąbrowa” w Łodzi, ul. Felińskiego 7 (rozpoczęcie 16 września 2013 r.) -  tel. 842 689 20 89,  gabinet zabiegowy - pok. nr 111, wtorki, środy, czwartki w godz. 11.30 – 13.00

6. Miejska Przychodnia „Odrzańska” w Łodzi, ul. Odrzańska 29 - (rozpoczęcie 16 września 2013 r.) -  tel. 0 42 684 76 81 od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 – 17.00.

7. Miejska Przychodnia „Tatrzańska” w Łodzi, ul. Tatrzańska 109 (rozpoczęcie 16 września 2013 r.) - gab. zabiegowy nr 127, tel. 42 643 46 88, wtorki – w godz. 16.00 – 18.00, piątki w godz. 10.00 – 12.00.

8. Miejska Przychodnia „Widzew” w Łodzi, Al. Piłsudskiego 157 (rozpoczęcie 23 września 2013 r.) -  tel. 0 42 674 32 57, I piętro gab. nr 105, poniedziałki, środy - w godz.8.30 -11.00, wtorki, czwartki - w godz. 12.30 – 15.00,  piątki – w godz. 10.00 – 13.00 .

9. Miejska Przychodnia Wieloprofilowa  „Śródmieście” w Łodzi (rozpoczęcie 16 września 2013 r.):
 Poradnia Ogólna, ul. Próchnika 11, III piętro, tel. 0 42 630 72 21  - codziennie w godz. 9.00 - 12.00
      oraz 15.00 - 17.00;
 Poradnia Ogólna, ul. Piotrkowska 113, II p., tel. 0 42 633 44 71, codziennie w godz.
      8.00 - 10.00 oraz 15.00 - 17.00;
 
10.Przychodnie poz Szpitala im. K. Jonschera w Łodzi  (rozpoczęcie 1 października  2013 r.): ull. Lecznicza 6, pok. nr 1 (Poradnia dzieci zdrowych) tel. 0 42 256 51 61, wtorki -  w godz. 14.00 – 16.00, czwartki – w godz. 8.30 – 10.30, ul. Zarzewska 56/58, tel. 0 42 682 52 64 wtorki -  w godz. 8.30 – 10.30, czwartki – w godz. 14.00 – 16.00 

11.ZOZ dla Szkół Wyższych PaLMA w Łodzi, ul. Lumumby 14 (rozpoczęcie 16 września 2013 r.) - tel. 0 42 632 81 80 wew. 107, pok. 66, od poniedziałku do piątku w godz.10.0-18.00.


Program finansowany jest z budżetu Miasta Łodzi,                         
Koordynator Programu: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Departamentu Spraw Społecznych  Urzędu Miasta Łodzi