Skip to main content

Dla pacjenta

Nowe miejsce udzielania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Skierniewicach

06 marzec 2013

W dniu dzisiejszym, 6 marca 2013 r.  ŁOW NFZ rozwiązał umowę z JMG Medyk w Skierniewicach ze skutkiem natychmiastowym (ale z obowiązkiem udzielania pomocy od godziny 18 6 marca do godziny 8 7 marca 2013 r.) na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w 13. obszarze zabezpieczenia obejmującym w. Jeżów, w. Bolimów, w. Głuchów, w. Godzianów, w. Kowiesy, w. Lipce Reymontowskie, w. Maków, w. Nowy Kawęczyn, w. Skierniewice, w. Słupia, Powiat m. Skierniewice.

Nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej pacjentom, dotychczasowym podopiecznym JMG Medyk w Skierniewicach od 7 marca od godziny 18 będzie udzielał Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach przy ul. Sobieskiego 4 (budynek główny - wejście od strony pawilonu F budynku ortopedii), tel. nocnej pomocy 46 834 08 95, tel. centrali szpitala 46 834 07 00, 46 834 07 03.

Nocna i świąteczna pomoc lekarska i pielęgniarska udzielana będzie w tym miejscu codziennie od 18 do 8 oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta przez 2 lekarzy i 2 pielęgniarki.

Łódzki Oddział NFZ niezwłocznie ogłosi postępowanie konkursowe zmierzające do zawarcia umowy na udzielanie tego rodzaju świadczeń.

Źródło: Rzecznik prasowy