Skip to main content

Dla pacjenta

Nowe wzory wniosków o wydanie S1, E-106, E-109, E-121

16 listopad 2012

Wydział Współpracy Międzynarodowej uprzejmie informuje, iż w związku z wejściem z dniem 1 listopada br. zarządzenia Nr 70/012 /DWM Prezesa NFZ, dotyczącego obsługi przez NFZ formularzy rejestracyjnych serii E100 oraz dokumentu S1, zmieniły się wzory wniosków o wydanie dokumentu S1, formularzy E-106, E-109, E-120, E-121 oraz wzory oświadczeń do rejestracji dokumentu S1, formularzy E-106, E-109, E-120, E-121, wydanych przez inne kraje członkowskie UE/EFTA.

Od dnia 15 listopada br. wydanie/rejestracja przedmiotowych dokumentów przez oddział może nastąpić wyłącznie na podstawie aktualnie obowiązującego wzoru, stanowiącego załącznik do ww. zarządzenia. Aktualne dokumenty znajdują sie na naszej stronie zarówno w artykułach, które dotyczą korzystania z dokumentu S1, jak i w serwisie Wnioski i formularze UE/EFTA

Źródło: Wydział Współpracy Międzynarodowej