Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób w wieku 55-64 lat z przewlekłą chorobą płuc z terenu województwa łódzkiego

06.02.2024

Łódzki Urząd Marszałkowski zaprasza do zgłaszania się do udziału w konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób w wieku 55-64 lat z przewlekłą chorobą płuc z terenu województwa łódzkiego”

Program jest skierowany do osób w wieku 55-64 lat z przewlekłą chorobą płuc z terenu województwa łódzkiego. Oferuje szczepienia przeciw pneumokokom (kwalifikacyjne badanie lekarskie i wykonanie szczepienia) wraz z edukacją zdrowotną.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu w 2024 r. do 550.000 zł.

Termin składania ofert: 21 lutego 2024 r., godz. 16:00

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego.

Stan na dzień: 6 lutego 2024 r.

Źródło: Urząd Marszałkowski w Łodzi