Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Sprawozdawczość szczepień w aptekach

01.02.2024

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że sprawozdawczość i rozliczanie umów na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptekach realizowane będą zgodnie z zasadami stosowanymi dla innych zakresów świadczeń.


Aby rozliczyć szczepienia należy:

  • wpisać do e-Karty Szczepień (aplikacja Gabinet.gov) informację o wykonanym szczepieniu
  • przekazać komunikatem świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (XML SWIAD obszar AMBSZP) [1] dane o wykonanym szczepieniu. Dane należy przekazać do oddziału NFZ, w ramach którego podpisana została umowa na wykonywanie szczepień
  • na podstawie szablonu rachunku (komunikat XML R_UMX) [2] wystawić i przekazać rachunek albo fakturę (komunikat XML RACH/FAKT/NOTA) [3]. Dane należy przekazać do
    oddziału NFZ, w ramach którego podpisana została umowa na wykonywanie szczepień.

POBIERZ: Instrukcja dotycząca sprawozdania danych oraz rozliczenia z NFZ.

Komunikat w sprawie sprawozdawania komunikatem XML SWIAD danych o wykonanych zalecanych szczepieniach ochronnych w aptekach.


[1] Zarządzenie w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML - Załącznik nr 1
[2] Zarządzenie w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego – Załącznik nr 1
[3] Zarządzenie w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego – Załącznik nr 2

Termin przekazania dokumentów sprawozdawczych komunikatem XML SWIAD upływa 9 lutego 2024 r.

W razie wątpliwości dotyczących sprawozdania szczepień komunikatem XML SWIAD zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami: tel. 42 275 41 88, 42 275 41 63.

W razie wątpliwości związanych z rozliczanie szczepień prosimy o kontakt z pracownikami Działu Rozliczania Umów: 42-275-49-26, 42-275-48-34, 42-275-48-20, 42-275-41-50.


 

Źródło: WŚOZ