Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Program pilotażowy RECEPTA NA RUCH – zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów

22.02.2024

Przypominamy o możliwości składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego RECEPTA NA RUCH.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 179/2023/DSOZ Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie programu pilotażowego „RECEPTA NA RUCH”.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem:
https://aplikacje.nfz-lodz.pl/CLO_WO/Konkurs/Postepowania.aspx

 

Źródło: WŚOZ