Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowania w zakresie Leczenie szpitalne – Programy Lekowe

08.12.2023

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora w postępowaniach konkursowych: 
•    05-24-000003/LSZ/03/5/03.0000.448.02/01 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA RAKA ENDOMETRIUM
•    05-24-000004/LSZ/03/5/03.0000.449.02/01 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ PRZESZCZEP PRZECIWKO GOSPODARZOWI
•    05-24-000006/LSZ/03/5/03.0000.450.02/01 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH Z TOCZNIEM RUMIENIOWATYM UKŁADOWYM (TRU, SLE)
zmieniony został termin rozstrzygnięcia na 13 grudnia 2023 r.