Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Wykonanie świadczeń za rok 2023

04.01.2024

Informujemy, że 12 stycznia 2024 r. Łódzki OW NFZ będzie analizowal sprawozdane świadczenia, w stosunku do posiadanych środków finansowych w planach umów za rok 2023.

Przypominamy o terminowym sprawozdawaniu świadczeń za miesiąc grudzień, zgodnie z OWU, tj. do 10 stycznia br.

Prosimy o weryfikację sprawozdawanych świadczeń i poprawę ewentualnych błędów. 
Sprawozdanie świadczeń do ww. terminu pozwoli na ocenę realizacji umów, zarówno w zakresie świadczeń ponadumownych, jak i niewykonań.


Wnioski o zapłatę za świadczenia „nielimitowane” (w tym wnioski elektroniczne o rozliczenie świadczeń z Funduszu Medycznego) prosimy składać do 12 stycznia br., co umożliwi Oddziałowi przygotowanie ewentualnych aneksów, a Państwu ich rozliczenie w terminie do zamknięcia ksiąg rachunkowych za rok 2023. 


Jednocześnie prosimy o zwrócenie uwagi na wygenerowane wnioski do FM (wnioski o statusie „przekazany do OW” są możliwe do realizacji).


Wnioski o zapłatę za świadczenia „limitowane” będzie można złożyć elektronicznie, za pomocą Portalu Świadczeniodawcy, w terminach wynikających z Zarządzenia Nr 69/2021/DEF Prezesa NFZ z 14 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków umów o sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych świadczeniobiorcom w okresie obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ponad kwotę zobowiązania, tj. po 15 lutego br.

Źródło: Wydział Ekonomiczno-Finansowy