Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Rozliczenie środków finansowych na wzrost wynagrodzeń za 2008 rok

25 czerwiec 2009

W nawiązaniu do komunikatu ŁOW NFZ z dnia 10.6.2009r. w sprawie rozliczenia niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z ich przeznaczeniem środków finansowych na wzrost wynagrodzeń za rok 2008, informujemy, iż:

  • elektroniczna wersja wzorów oświadczeń  o wykorzystaniu środków otrzymanych zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 2006 r. za rok 2008 z wypełnioną częścią A i B została udostępniona w Portalu Świadczeniodawcy  (w załączeniu instrukcja pobierania oświadczenia w wersji elektronicznej)
  • termin wypełnienia oświadczeń (w formie papierowej) oraz ich odesłanie upływa z dniem 3 lipca 2009 r.
  • złożenie rachunku/faktury korygującej oraz zwrot środków finansowych powinien nastąpić do dnia 30 czerwca 2009 r.
  • dane zawarte w oświadczeniu powinny być zgodne z wystawionymi dokumentami korygującymi.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie oświadczeń,  podpisanie  i przesłanie na adres:

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Kopcińskiego 58

90-032 Łódź

z dopiskiem na kopercie „Oświadczenie 2008”