Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Podpisywanie aneksów do umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz leczenie szpitalne

22.06.2009

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi zaprasza do podpisywania aneksów do umów na II półrocze 2009 rok  w rodzaju:

 

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

oraz

leczenie szpitalne

 

Odbiór aneksów odbywać się będzie w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 108 (I piętro)

od dnia 22 czerwca 2009 r.