Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Podpisywanie aneksów do umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

02.07.2009

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia Nr 27/2009/DSOZ z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w tym przedłużenia do 31 grudnia 2009 r., terminu obowiązywania warunków zawierania umów o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach pielęgniarki POZ, nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w podstawowej opiece zdrowotnej


ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów:

1) od dnia 3 lipca 2009 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 108 (I piętro) – Dział Obsługi Umów;
2) od dnia 2 lipca we właściwych miejscowo Delegaturach;