Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Poprawna sprawozdawczość z list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej

10.06.2009

W wyniku przeprowadzonej analizy danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców do NFZ szczegółowymi komunikatami sprawozdawczymi XML, a następnie zamieszczanych na stronie internetowej NFZ w serwisie Kolejki oczekujących stwierdzono, iż część danych przesłanych przez świadczeniodawców z województwa łódzkiego jest niewiarygodna, zawiera błędy lub co najmniej budzi wątpliwości (patrz załącznik). Proszę o zweryfikowanie przez świadczeniodawców załączonych informacji. Powyższe ma na celu wyeliminowanie popełnianych błędów i urealnienie czasów oczekiwania na udzielenie świadczenia prezentowane w serwisie Kolejki oczekujących, z którego korzystają przede wszystkim świadczeniobiorcy.