Przejdź do głównej treści

Dla świadczeniodawcy

Informacja dotycząca zmian rachunków bankowych przez świadczeniodawców w aktualnych umowach

10 czerwiec 2009

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zmian rachunków bankowych w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej można dokonywać wyłącznie w ramach rodzaju świadczeń. Wszystkie umowy w danym rodzaju świadczeń muszą posiadać ten sam numer konta bankowego.

 Jednocześnie informujemy, iż świadczeniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za poprawność przedstawionego we wniosku rachunku bankowego:

  • który winien być zgodny ze standardem NRB (IBAN) Narodowego Banku Polskiego;
  • nazwa rachunku w banku prowadzącym konto świadczeniodawcy winna być tożsama z nazwą świadczeniodawcy występującą w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
  • rodzaj rachunku powinien umożliwiać dokonywanie wpłat przez NFZ.

 

Uchybienia dotyczące pkt 1-3 nie mogą skutkować roszczeniami odszkodowawczymi wobec ŁOW NFZ.