Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Rozliczenie niewykorzystanych środków finansowych na wzrost wynagrodzeń za 2008 r.

10.06.2009

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o konieczności rozliczenia do dnia 30 czerwca 2009 r. środków finansowych przekazanych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń za 2008 r., które nie zostały wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 149, poz.1076, z późn. zm.). 

 

Rozliczenia niewykorzystanych środków finansowych należy dokonywać za pomocą rachunku korygującego/faktury VAT dotyczącego miesiąca grudnia 2008 r. (w przypadku, gdy zwracana kwota jest wyższa od kwoty faktury za m-c grudzień, korekty należy wystawić do poprzednich miesięcy) obejmującego całą niewykorzystaną kwotę.

Numer konta, na który należy dokonać wpłaty:

Bank Gospodarstwa Krajowego 48 1130 1163 0014 7027 2920 0001, w którego opisie należy wskazać tytuł: płatności, tj. zwrot niewykorzystanych środków z tytułu ustawy z dn. 22.07.06 za 2008r.