Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu „Profilaktyka 40 Plus” na okres 1.01.2023 - 31.12.2023

14.12.2022

KOD POSTĘPOWANIA 05-23-000288/PPZ/18/8/13

 

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561) Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Kopcińskiego 58 90-032 Łódź zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu "Profilaktyka 40 PLUS" na obszarze województwa: 10 - ŁÓDZKIE.

 

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu
nr 109/2021/BPZ Prezesa Funduszu z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS" (z późn.zm.).

 

Wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS" powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia nr
109/2021/BPZ Prezesa Funduszu z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS".

 

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

 

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na okres 1.01.2023 – 31.12.2023 dostępne są w siedzibie Łódzkiego OW NFZ:
adres: Kopcińskiego 58 90-032 Łódź,
od dnia 12.12.2022 do dnia 31.12.2023
w godzinach 08:00 do 16:00
lub na stronie: www.nfz-lodz.pl.

 

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

 

Wnioskodawca może złożyć w Łódzkim OW NFZ tylko jeden wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS"

 

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej