Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Wstawianie i realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

14.12.2022

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. rozporządzenia zmieniającego w sprawie wykazu wyrobów medycznych1 na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-w-sprawie-zmian-w-wykazie-wyrobow-medycznych-na-zlecenie został opublikowany „Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zmian w wykazie wyrobów medycznych na zlecenie”.

 

Więcej informacji.

 

Źródło: Centrala NFZ