Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Przesunięcia środków finansowych po II kwartale w rodzajach: SZP i AOS

25 maj 2009

Łódzki OW NFZ informuje Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju:

  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
  • lecznictwo szpitalne

że okres rozliczeniowy w ww. umowach kończy się z dniem 30 czerwca 2009 r. a II półrocze br. jest oddzielnym okresem rozliczeniowym.

W związku z tym wszelkie nadwykonania i wolne środki z niewykonań nie skutkują narastającym rozliczeniem w II półroczu br.

Jednocześnie z uwagi na kończący się okres rozliczeniowy do umów w ww. rodzajach świadczeń, przypominamy o możliwości złożenia wniosków o przesunięcia środków finansowych między zakresami i umowami, zgodnie z § 20 i § 21 Ogólnych Warunków Umów w terminie:

do dnia 15 lipca 2009 roku