Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ratownictwo medyczne – sprostowanie do ogłoszenia konkursu na rejon operacyjny nr 9

21.05.2009

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje,  że  w niżej wymienionych ogłoszeniach konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

 

w rodzaju:        0416 Ratownictwo medyczne

na obszarze:    1011012,1011022,1011034, 1011035,1011044, 1011045, 1011052,1011062 – rejon operacyjny nr 9

 

  • 05-09-002477/RTM/16/1/16.3114.032.08/1 - ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ    RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
  • 05-09-002478/RTM/16/1/16.3112.032.08/1 - ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ PODSTAWOWY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

określono datę otwarcia ofert, bez podania godziny.

 

Otwarcie ofert złożonych w wyżej wymienionych postępowaniach nastąpi w siedzibie Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Łódź ul. Kopcińskiego 58 budynek „D”

 

dnia 5.06.2009 roku od godz.10:00