Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Informacja dla świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi

20 maj 2009

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia pilnie informuje, iż zaplanowane na dzień 26 maja o godz. 10:00 spotkanie świadczeniodawców realizujących profilaktyczny program raka szyjki macicy i raka piersi z autorem aplikacji SIMP, kierownikami WOK oraz przedstawicielami ŁOW NFZ nie odbędzie się w ustalonym terminie z uwagi na niezaplanowane wypowiedzenie auli przez Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki.

O nowym terminie spotkania zostaniecie Państwo poinformowani.