Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Dostarczenie umów na korzystanie z Portalu NFZ !

11.05.2009

Świadczeniodawcy korzystający z "Portalu Świadczeniodawcy", a którzy nie zawarli umowy na jego używanie, proszeni są o zapoznanie się z regulaminem korzystania z Portalu NFZ oraz wypełnienie i podpisanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania świadczeniodawcy dwóch egzemplarzy umowy upoważniającej do korzystania z Portalu NFZ.
Świadczeniodawcy, którzy powinni, a nie dostarczyli dotychczas ww. umowy, zostaną dodatkowo powiadomieni za pośrednictwem Portalu (w sekcji Nowości umieszczony zostanie stosowny komunikat).

Podpisane egzemplarze umowy proszę dostarczyć do kancelarii ŁOW NFZ ul. Kopcińskiego 58 do dnia 22 maja 2009 roku. W lewym górnym rogu pierwszej strony umowy należy wpisać kod świadczeniodawcy, którym posługują się Państwo w kontaktach z NFZ.  Numer umowy zostanie nadany przez Oddział.

Niedostarczenie umowy we wskazanym terminie skutkować będzie zablokowaniem dostępu do Portalu.

Informacji udziela Wydział Informatyki tel. 042/275-49-43