Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Dla świadczeniodawców usług POZ/ KAOS

06.05.2009

W związku z wprowadzoną walidacją kodów umów, o której mowa w komunikacie Wydziału Spraw Świadczeniobiorców z dnia 28 kwietnia 2009 r. informujemy, że deklaracje przesłane w pliku zawierającym nieaktualny, nieprawidłowy, niezgodny z rodzajem listy lub strukturą komunikatu szczegółowego NFZ deklaracji POZ/ KAOS kod umowy:

- są odrzucane na poziomie importu do systemu informatycznego ŁOW NFZ (błąd nr 60, opis: Wyznaczony kod usługi nie jest związany z umową obowiązującą w bieżącym okresie sprawozdawczym),

- nie będą brały udziału w weryfikacji,

- nie będą uwzględniane w raportach populacyjnych stanowiących podstawę rozliczeń.

 

Przypominamy również, że niezbędne jest wygenerowanie plików z deklaracjami dla każdego kodu umowy odrębnie.

Po wyeksportowaniu danych do oddziału jesteście Państwo zobowiązani do odczytywania za pomocą posiadanych programów informatycznych, komunikatów zwrotnych potwierdzenia danych o deklaracjach POZ/ KAOS generowanych przez system informatyczny ŁOW NFZ. Odczytanie raportu dotyczącego deklaracji wysłanych do weryfikacji za miesiąc maj 2009 r. powinno odbyć się najpóźniej do dnia 8 maja 2009 r.

W przypadku:

- odczytania z raportu zwrotnego NFZ informacji o błędach, prosimy o poprawę danych i ponowne wysłanie list do ŁOW NFZ do dnia 8 maja 2009 r.,

- stwierdzenia braku potwierdzeń deklaracji, prosimy niezwłocznie skontaktować się z pracownikami Sekcji Ewidencji - tel. 042 275-41-64 w terminie do dnia 8 maja 2009 r. do godz. 16:00.