Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Uwaga dotycząca wypełniania danych o zatrudnieniu w Portalu Potencjału

13.05.2009

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na kwestię związaną z obsługą zatrudnienia personelu w komórce organizacyjnej.
W przypadku zakończenia zatrudnienia osoby w danej komórce organizacyjnej należy wypełnić pole „Data zakończenia zatrudnienia”. Prosimy następnie pozostawić taki wpis w tej formie i nie usuwać całości za pomocą klawisza „Usuń”. 


Podobnie jest z modyfikacją harmonogramu pracy. Przed każdą modyfikacją harmonogramu czasu pracy w komórce, w bieżącym zatrudnieniu danej osoby uzupełniamy pole „Data końca zatrudnienia” (w tym przypadku będzie to oznaczało datę końca zastosowania tego harmonogramu). Wpisu nie kasujemy klawiszem „Usuń”. Nowe dane dotyczące zatrudnienia i  harmonogramu pracy wprowadzamy używając klawisza „Dodaj zatrudnienie w komórce”.
Powyższe operacje spowodowane są bliskim wprowadzeniem aneksowania w formie elektronicznej. Pozostawienie wpisów umożliwi prawidłową generację wniosków o aneks.