Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Terminy płatności za kwiecień

04.05.2009

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, iż w związku z brakiem możliwości złożenia rozliczenia w dniu 1.05.2009r. za miesiąc kwiecień br. termin płatności za faktury złożone 4.05.2009r ulega skróceniu i płatności realizowane będą w dniu 14.05.2009r. Zmiana terminu nie dotyczy rozliczeń za okres styczeń-marzec br. Rachunki/faktury VAT składane od dnia 5.05.2009r. płatne zgodnie z „Ogólnymi Warunkami Umów”.