Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie leczenia stomatologicznego

29.04.2009

W związku z licznymi pytaniami ze strony Świadczeniodawców realizujących świadczenia z zakresu ortodoncji w ramach umów w rodzaju leczenie stomatologiczne, ŁOW NFZ przedstawia stanowisko Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Ortodoncji Pani prof. dr hab. n. med. Grażyny Śmiech - Słomkowskiej w sprawie interpretacji zapisu „kontrola wyników leczenia po jego zakończeniu w tzw. okresie retencji do ukończenia 13 roku życia.”

„Wymieniony zapis należy rozumieć jako obserwacje uzyskanej postaci zwarcia zębów po właściwym okresie leczenia prowadzonego z zastosowaniem odpowiednich aparatów. Na okres retencji może być wykonany aparat retencyjny utrzymujący uzyskane zmiany w zgryzie lub może być wykorzystywany dotychczas stosowany aparat jednak bez jego aktywowania. Kontrola aparatu retencyjnego powinna być przeprowadzona dwa razy w roku. W wypadku, gdy aparat retencyjny nie jest konieczny, kontrola wyników leczenia polega na badaniu stanu narządów jamy ustnej trzy razy w roku z wpisaniem diagramu. Ten sposób postępowania zapewnia kontrolę w końcowej fazie wymiany zębów mlecznych na stałe. Wymienione świadczenia można rozliczać zgodnie z procedurą 23.0102 – badanie lekarskie kontrolne.”

Przypominamy, że w ramach umowy z NFZ w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia ortodoncji realizowane mogą być jedynie świadczenia zawarte w Zał. Nr 3 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń ( Leczenie ortodontyczne wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do zdejmowania jedno- i dwuszczękowego do ukończenia 12 roku życia ).