Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących produkt skojarzony 02.1450.101.02 z 02.1450.001.02

04.05.2009

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ wzywa świadczeniodawców do dokonania korekty danych z zakresu POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 sprawozdanych w otwartym systemie XML w 2008 i 2009 r.

Zrealizowane świadczenia z powyższego zakresu należy sprawozdawać tylko w Systemie Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP).