Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat AOTMiT: wycena z zakresu leczenia stomatologicznego wybranych świadczeń z chirurgii stomatologicznej i periodontologii.

23.08.2021

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwraca się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do analizy i wyceny z zakresu leczenia stomatologicznego wybranych świadczeń z chirurgii stomatologicznej i periodontologii.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są na stronie internetowej w aktualnościach.

Źródło: Centrala NFZ