Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Rozliczenia w programie „Profilaktyka 40 PLUS”

17 sierpień 2021

Informujemy, że na dzień 10.08.2021 r. Narodowy Fundusz Zdrowia nie otrzymał informacji o prawidłowo sprawozdanych danych do Systemu P1 i w związku z tym nie miał możliwości rozliczenia świadczeń w programie „Profilaktyka 40 PLUS”.

Kolejny termin rozliczeniowy, zgodnie z zapisami Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”, przypada na 10.09.2021 r.

Oczekujemy, że do tego czasu braki w sprawozdanych zdarzeniach medycznych zostaną uzupełnione i wszystkie prawidłowo zaraportowane świadczenia będą mogły być rozliczone.

Źródło: Zespół Profilaktyki Zdrowotnej