Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat AOTMiT: operacje wad serca i aorty

10.08.2021

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwrócił się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryf świadczeń z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych dotyczących operacji wad serca i aorty piersiowej. Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne znajdują się:


na stronie internetowej BIP AOTMiT

od 9 sierpnia 2021 roku.

 

Źródło: Centrala NFZ