Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – realizacja świadczeń w lipcu 2021 r.

26.08.2021

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje w załączeniu informację o wskaźnikach realizacji umów w miesiącu lipcu 2021 roku, w zakresie: Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej