Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

"Profilaktyka 40 Plus" – przypomnienie o możliwości składania wniosków w lipcu

09.07.2021

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o możliwości składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu „Profilaktyka 40 PLUS” w bieżącym miesiącu lipcu.

Wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami w zarządzeniu nr 109/2021/BPZ Prezesa Funduszu z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zawarcia umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

 

Źródło: Zespól Profilaktyki Zdrowotnej